<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1133613096792918&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Helikopter

Helicopter Pilot Program

Helicopter Pilot Program är en integrerad helikopterutbildning, vilket innebär att du under utbildningens gång varvar teori och praktisk flygning. Utbildningen sträcker sig över 18 månader. Du kommer under utbildningens gång att erhålla ett CPL (Commercial Pilot License) och ATPL/IR teori. Detta innebär att du har grundutbildningen för att jobba som helikopterpilot.

 

Flygträningen består av:

  • 20,0 h Övning inför första solo flygning
  • 42,0 h VFR flygning/kommersiella manövrar
  • 48,5 h Distansflygning
  • 10,0 h Grundläggande instrumentträning
  • 5,0 h Mörkerträning
  • 9,5 h Repetitionsträning innan flygprov

Totalt 135,0 timmar

ATPL(H)/IR Teorin

14 ämnen utgör ATPL(H)/IR Teorin. De är uppdelade i tre olika faser. Studierna sker genom lärarledda lektioner och hemstudier via vår utbildningsplattform, DLS. Utbildningsplattformen kommer vara ett av dina hjälpmedel under utbildningens gång. Genom DLSen kan du öva på olika uppgifter, skriva prov, kommunicera med både lärare och kurskamrater och mycket mer. DLSen ger dig även tillgång till en frågebank med över 11 000 frågor i form av olika övningsprov och tester.

 

CSN

Teoridelen av programmet är CSN berättigad. Du kan få merkostnadslån för undervisningsavgiften på 49 000 SEK. Du kan även få 50 % CSN lån och CSN bidrag under 61 veckors tid, då man läser 50 % teori under den tiden.

Total CSN för programmet är:

  • 4 950 SEK /månad i 61 veckors tid
  • 49 000 SEK i merkostnadslån för teoridelen av programmet