Integrerad Helikopterutbildning

Denna utbildning pågår just nu men det finns inga nya kursstarter då YH-myndigheten har beslutat om att inte finansiera några helikopterutbildningar i Sverige under 2017. Detta kommer omprövas till nästa år och nya besked kommer då i januari 2017. Vi erbjuder dock fortfarande en självfinansierad, integrerad helikopterutbildning.

Den Integrerade Helikopterutbildningen sträcker sig över 2 år och består av 18 månaders flygutbildning följt av 6 månaders LIA.
Flygutbildningen börjar med grundläggande flygteori och praktisk flygning under vår och sommaren. Teorilektioner varvas med flygning i skolans Robinson 44. Du lär dig att flyga tillsammans med SAA’s flyginstruktörer där fokus ligger på att hantera helikoptern i olika faser av flygningen. Efter hand kommer du att flyga själv och utföra övningar på egen hand  varvat med lektioner med instruktör.

Flygutbildningen omfattar grundläggande flygträning, navigering, mörkerflygning, grundläggande instrumentflygning och kommersiella manövrar. De olika flygfaserna varvas med ATPL/IR teorin som omfattar 14 flygrelaterade teoriämnen. Varje ämne avslutas med ett slutprov på flygskolan innan examination sker för Transportstyrelsen.


Certifikat och behörigheter
Flygutbildningen leder till följande helikoptercertifikat och behörigheter:

  • CPL, Commercial Pilot License
  • ATPL/IR Teori

Dessa certifikat och behörigheter är reglerade av det Europeiska regelverket, EASA, vilket Transportstyrelsen följer.


Kurser

Avancerad flygträning 20 p
Examensarbete 20 p
Flygningens grundprinciper 15 p
Flygoperativa Procedurer 10 p
Flygradiotelefoni 5 p
Fördjupat lärande i arbetet 75 p
Grundläggande lärande i arbetet 25 p
Grundläggande praktisk flygträning 55 p
Luftfartyg Generellt 35 p
Luftfartssystemet och flygsäkerhetsstandarder 15 p
Meteorologi 15 p
Människans förutsättningar och begränsningar 15 p
Navigation 25 p
Navigationsflygning 40 p
Prestanda och Färdplanering 30 p
Totalt antal yrkeshögskolepoäng 400 p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som betyg används något av uttrycken icke godkänd, godkänd eller väl godkänd. Utbildningen ger en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

 

LIA, Lärande i arbete
LIA är en praktikperiod hos ett helikopterbolag med syfte att öka din förståelse och kunskap om bolaget och dess operationer.

LIA perioden kan ha olika upplägg såsom klargöring, marktjänster, operativ planering, lastning och lossning, flygtjänst kan också förekomma etc. LIA perioden omfattar 25% av utbildningen, det vill säga 6 månader som är förlagda efter de inledande 18 månadernas flygutbildning.

LIA HKP2

SAA har LIA-samarbete med;

  • Storm Heliworks
  • Scandinavian Air Ambulance
  • Scandinavian Helicopter Center
  • Fjällflygarna

 

Viktiga datum för kursstart 25 januari 2016

Ansökningsperiod: Aug – 30 sept 2015
Sista kompletteringsdatum: 30 sept 2015
Intervjuperiod: nov 2015
Antagningsbesked från SAA: dec 2015
Kursstart: 25 jan 2016

 

Utbildningen är avgiftsfri
Utbildningen under Yrkeshögskolan är avgiftsfri och SAA tar inte ut några utbildningsavgifter. Förutom kostnader för studielitteratur och utbildningsmaterial kommer den sökande att ha följande kostnader i samband med ansökan och under den Integrerade Helikopterutbildningen. (beloppen är ungefärliga och ligger utanför SAA’s kontroll)

Kostnader i samband med ansökan:
Anpassat Flygpsykologiskt Lämplighetstest 6000 SEK
EASA Medical Class 1 8000 SEK
Kostnader i samband med utbildningen:
Litteratur, kartor, loggbok, uniform mm Ca 15 000 SEK
Kostnader efter avklarad utbildning:
Avgifter till Transportstyrelsen för certifikatlösen Ca 17 000 SEK
Totalt: Ca 46 000 SEK

 

Avgifterna till Transportstyrelsen är inräknade i ovan nämnda belopp och hittas på www.transportstyrelsen.se


Utbildningen är CSN berättigad.

Mer Information

Om du inte hittar svar på dina frågor här på sidan eller i vår FAQ är du välkommen att maila eller ringa oss under telefontiden.

Välkommen till SAA! -Sveriges ledande flygskola för yrkespiloter!

Telefontid Yh-utbildningar
Tisdagar 08:30 – 11:30
Elias Fransén, Yh-ansvarig, 0703-22 44 54

Mail: yh@bfsaa.se

Denna utbildning pågår just nu men det finns inga nya kursstarter då YH-myndigheten har beslutat om att inte finansiera några helikopterutbildningar i hela Sverige under 2016. Detta kommer omprövas till nästa år och nya besked kommer då i januari 2017. Vi erbjuder dock fortfarande en självfinansierad, integrerad helikopterutbildning.

Hittar du inte svar på dina frågor? Läs vår FAQ FAQ