FAQ

Välkommen till SAAs Frequently Asked Questions

Vi har här besvarat de vanligast förekommande frågorna angående Scandinavian Aviation Academy och våra utbildningar.  Vår FAQ bygger på de vanligaste frågorna vi får. FAQn kommer därför löpande att uppdateras.

I menyn till vänster finns olika kategorier av frågor så att du lättare kan få de svar du söker.

Om du inte hittar just de frågorna du har, eller fortfarande undrar över något efter att ha läst vår FAQ, är du varmt välkommen att kontakta SAAs marknadsavdelning på +46 (0) 21 802 828 eller skicka e-post på info@bfsaa.se.