<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1538207209772412&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

YH Integrerad Trafikflygarutbildning

SAA erbjuder en kostnadsfri och CSN-berättigad pilotutbildning som ger dig alla certifikat du behöver för att bli pilot. 

Den integrerade trafikflygarutbildningen är ett helomfattande program som tar dig från första flygtimmen till kommersiellt certifikat på bara 24 månader. Efter avklarad utbildning kommer du ha behörighet att arbeta som pilot inom hela Europa. För svenska studenter är utbildningen CSN-berättigad under hela perioden. Det finns även möjlighet att ansöka om merkostnadslån för tillkommande kostnader.

Pilotutbildningen är statligt finansierad genom YH-myndigheten och det finns 20 platser per år. Det är vanligtvis över 200 sökande till vår pilotutbildning så konkurrensen om att bli pilot via yrkeshögskolan är stor!

Urvalet har tidigare år baserats på betyg eller högskoleprovsresultat men från 2016 kallas samtliga behöriga sökande till SAA i Västerås för ytterligare tester. Efter testerna går 60 stycken vidare till intervjuer med instruktör och flygpsykolog. Av dessa 60 erbjuds 20 personer en utbildningsplats med start i Januari påföljande år.

Du kan läsa mer om hur urval och antagning går till i vår blogg. 

 

Certifikat & Behörigheter

Efter avslutad utbildning kommer du att ha följande certifikat och behörigheter: 

 • CPL – Commercial Pilot License
 • ATPL Theory
 • ME – Multi Engine
 • IR – Instrument Rating
 • MCC – Multi Crew Cooperation
 • APC -  Airline Preparation Course (Advanced JOC)

Alla dessa är reglerade av EASA (European Aviation Safety Agency), vilket innebär att du kommer att vara behörig att arbeta för alla europeiska flygbolag.

 

Hur ansöker jag?

När ansökan är öppen kommer ett ansökningsformulär finnas tillgängligt på denna sida. 

Innan du skickar iväg din ansökan så se till att du uppfyller våra behörighetskrav, du behöver:

 • Slutbetyg från gymnasiet med lägsta betyg godkänd i:
  • Matematik B / 2b
  • Engelska B / 6 
  • Fysik A / 1a
 • Godkänd Anpassat Flygpsykologiskt Lämplighetstest.*

 • EASA Medical Class 1 certifikat - Medicinsk intyg måste skickas in med din ansökan.*

*Observera att ditt lämplighetstest och ditt EASA Medical ska vara giltigt under hela urvalsprocessen. 

Sista kompletteringsdatum för ansökningsperioden i 2017 har utökats till den 15:e oktober.

Klicka här för mer information om hur du bokar Anpassat Flygpsykologiskt Lämplighetstest och medicinsk undersökning.

Ansökan öppnar i augusti och sträcker sig till september, så snart ansökningsomgången öppnar kommer den att bli tillgänglig på denna sida. Därefter sker en urvalsprocess där samtliga behöriga sökande kallas till ytterligare tester i oktober, varav 60 går vidare till intervju under november månad.

För de 20 som erbjuds plats börjar utbildningen i januari.