<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1133613096792918&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

YH Integrerad Trafikflygarutbildning

SAA erbjuder en kostnadsfri och CSN-berättigad pilotutbildning som ger dig alla certifikat du behöver för att bli pilot. YH Integrerad Trafikflygarutbildning är en integrerad pilotutbildning på två år som ger dig alla certifikat du behöver för att vara behörig att jobba som pilot på flygbolag över hela Europa. Pilotutbildningen är statligt finansierad genom YH-myndigheten och det finns 20 platser per år.

SAA blev precis godkänd som utbildningsanordnare för YH Integrerad Trafikflygarutbildning i fyra nya år!

Kurs

Det är vanligtvis över 200 sökande till vår pilotutbildning så konkurrensen om att bli pilot via yrkeshögskolan är stor!

Urvalet har tidigare år baserats på betyg eller högskoleprovsresultat men nytt från 2016 är att samtliga behöriga sökande kallas till SAA i Västerås för ytterligare tester. Efter testerna går 60 stycken går vidare till intervjuer med instruktör och flygpsykolog. Av dessa 60 erbjuds 20 personer en utbildningsplats med start i Januari påföljande år.

För att bli antagen måste man uppfylla förkunskapskraven.