<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1538207209772412&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Finansiering

Hur man ska gå till väga för att lösa finansieringen är en vanlig fundering hos de som överväger en pilotutbildning, som ju vanligtvis innebär en rejäl investering. 

Våra nuvarande studenter har alla löst sin finansiering på olika vis, några har tagit privatlån, andra jobbat och sparat ihop pengar eller lånat av vänner och familj. Vad som passar ens egen situation bäst får man själv avgöra. 

Något som är viktigt att poängtera är att du som svensk medborgare har möjlighet att ansöka om generösa studiemedel hos CSN för alla våra integrerade program och en majoritet av de modulära kurserna. CSN gör en indivuduell bedömning men för våra integrerade program handlar det vanligtvis om en ansenlig summa.

För att få en indikation om hur mycket du kan få i studiemedel så kan du använda dig av vår CSN-Kalkylator.