<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1133613096792918&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Airline Preparation Course (Advanced JOC)

Grundläggande flygutbildning bedrivs ofta i mindre kolvmotorflygplan där flygningens grunder och principer lärs ut i dessa enklare flygplan. Vid avslutad utbildning är de nya piloterna väl kvalificerade för att framföra denna typ av flygplan, men har inte så mycket erfarenhet av att flyga de större jet-och turbopropflygplan som flygbolagen opererar.

På Scandinavian Aviation Academy ger vi våra elever och blivande professionella piloter den erfarenheten genom vår MCC och Airline Preparation Course (Advanced JOC).

Kurs

 

 

I både Multi Crew Cooperation course och Airline Preparation Course används vår 737NG-simulator som ger en mycket realistisk erfarenhet av hur det är att flyga jetflygplan och i synnerhet 737-800. Airline Preparation Course är framtagen i samarbete med flera flygbolag och det är erfarna instruktörer från dessa flygbolag som håller i kursen. Den fungerar som ett perfekt komplement till MCC-kursen och har som mål att ytterligare stärka dig som pilot; vad gäller såväl kunskaper och färdigheter som självförtroende. 

Det är en stor fördel att ha genomfört den här kursen inför bland annat jobbintervjuer och vid genomförandet av den första typkursen. SAA använder sig av Norwegian’s SOP under både MCC kursen och Airline Preparation Course (Advanced JOC).