<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1538207209772412&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Airline Preparation Course (Advanced JOC)

Grundläggande flygutbildning bedrivs ofta i mindre kolvmotorflygplan där flygningens grunder och principer lärs ut i dessa enklare flygplan. Vid avslutad utbildning är de nya piloterna väl kvalificerade för att framföra denna typ av flygplan, men har inte så mycket erfarenhet av att flyga de större jet-och turbopropflygplan som flygbolagen opererar.

APPLY NOW

På Scandinavian Aviation Academy ger vi våra elever och blivande professionella piloter den erfarenheten genom vår MCC och Airline Preparation Course (Advanced JOC).

I både Multi Crew Cooperation course och Airline Preparation Course används vår 737NG-simulator som ger en mycket realistisk erfarenhet av hur det är att flyga jetflygplan och i synnerhet 737-800. Airline Preparation Course är framtagen i samarbete med flera flygbolag och det är erfarna instruktörer från dessa flygbolag som håller i kursen. Den fungerar som ett perfekt komplement till MCC-kursen och har som mål att ytterligare stärka dig som pilot; vad gäller såväl kunskaper och färdigheter som självförtroende. 

Det är en stor fördel att ha genomfört den här kursen inför bland annat jobbintervjuer och vid genomförandet av den första typkursen. SAA använder sig av Norwegian’s SOP under både MCC kursen och Airline Preparation Course (Advanced JOC).
 

Kursupplägg

  • 3 dags teori
  • 20 timmar i 737NG simulatorn (5 pass i simulatorn á 4 timmar) schemaläggs över 8 dagar.
  • Material i form av checklistor, procedurer och callouts får du via SAAs Distance Learning System, DLS när kursavgiften är betald. Du får också en 737NG cockpit plansch för att underlätta studierna.

Pris: 29 000 SEK
 

Kursstart

Vi har kursstart en gång per månad och sker i samband med en MCC kurs. För att starta en klass krävs minst 2 piloter. Planerade kursstarter finner du i menyn på vänster sida.

Om du läser din pilotutbildning i moduler har du möjlighet att kombinera din MCC kurs med Airline Preparation Course till ett rabatterat pris. Pris: 59 000 SEK.

APPLY NOW