<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1133613096792918&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Flyginstruktör

Som flyginstruktör får du lära ut grundläggande flygutbildning till pilotstudenter och samtidigt utvecklas själv som pilot.

Det är ett mycket roligt och berikande yrke på många sätt. Du får öva på ledarskap, kommunikationsteknik och pedagogik. Flyginstruktörsutbildningen består av både teori
 och flygning.

Kurs

Kursen innehåller

Under de teoretiska delarna av flyginstruktörsutbildningen får du fördjupad kunskap inom lagar och regler, meteorologi, aerodynamik och mörkerteori. Du får även teoretisk kunskap och övning i att ge flyginstruktioner och att hålla i briefing inför den praktiska flygningen.

Två dagars utbildning i pedagogik och didaktik genomförs i samarbete med Braathens Training, ATO, med en mycket erfaren
instruktör inom lärarutbildning och CRM.

Pedagogikkursen innefattar inlärningsteorier, gruppövningar och hur man som instruktör når ut med sitt budskap till olika typer av elever.