<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1538207209772412&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Karriär & Arbetsmarknad

Om du funderar på att investera i en pilotutbildning så är det troligt att du så småningom har ambitionen att arbeta som pilot. 

Vi har varit i flygindutrin i över 50 år och SAA är en välkänd skola bland både nationella och internationella flygbolag. Sedan 2003 har mer än 1000 av våra studenter landat jobb som piloter. 

Under det senaste decenniet har efterfrågan på nyexaminerade piloter varit ganska låg, men i nuläget ser arbetsmarknaden bättre ut än vad den har på länge. Du hittar förklaringar till varför i dem här blogginläggen:

Arbetsmarknaden för piloter [Infographic]

Går det att få jobb som pilot?