<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1538207209772412&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Medicinska Krav

Det råder en hel del missförstånd gällande de medicinska kraven för piloter, det är inte helt ovanligt att man fått intrycket att piloter inte få ha något som helst bekymmer med hälsan, något som inte är riktigt sant.

Visste du till exempel att piloter får ha glasögon? Eller att de flesta varken är för långa eller för korta för att bli pilot?

Undersökningen kan bokas hos en av nedanstående godkända kliniker:

Flyg- och Dykmedicinskt Centrum (Sabbatsberg Närsjukhus, Stockholm)

Flygmedicinskt Centrum – FMC (Malmö, Sweden)

Om du är nyfiken på de faktiska medicinska kraven och hur en medicinsk undersökning går till så klicka dig vidare på bilden nedan.