<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1538207209772412&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Modulära Kurser - Flygplan

Modulära kurser innebär att man bryter ner det integrerade programmet i mindre komponenter, den typen av pilotutbildning kan vara ett bra alternativ om man inte har möjlighet att studera heltid. Exempelvis om du har ett jobb som tillåter att du tar ledigt i längre perioder men inte har möjlighet att ta 18 månader (längden på ett typiskt integrerat program) ledigt. Det kan också vara ett bra alternativ om du har familj och inte har tid för heltidsstudier.
 
ATPL-teorin är beräknad på 39 veckor studier på semi-distans. Klassrumsundervisning varvas med distansstudier över skolans utbildningsplattform DLS (distance learning system). Det finns möjlighet att förlänga kursen om heltidsstudier inte passar dig under hela kursens gång.
 

Modulkursen CPL/ME/IR är nästa steg om du önskar satsa mot en kommersiell karriär som pilot och redan har ett PPL (Private Pilot License) och ATPL teorin. Efter denna kurs är det bara en MCC (Multi Crew Cooperation) kurs som behövs innan du är behörig att söka jobb på flygbolag enligt EASA (European Aviation Safety Agency) standard.

 

MCC kursen är den sista modulen i en utbildning till trafikflygare. Kursen är till för att öka dina kunskaper och förmågor gällande den mänskliga faktorn. Du får lära dig hur du som pilot på ett effektivt och kontrollerat sätt kommunicerar i cockpit.

 
I Airline Preparation Course används vår 737NG-simulator som ger en mycket realistisk erfarenhet av hur det är att flyga jetflygplan. Airline Preparation Course är framtagen i samarbete med flera flygbolag och det är erfarna instruktörer från dessa flygbolag som håller i kursen.