<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1538207209772412&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Modulära kurser

Flygplan

CPL/ME/IR

Modulkursen CPL/ME/IR är nästa steg om du önskar satsa mot en kommersiell karriär som pilot och redan har ett PPL (Private Pilot License) och ATPL teorin. Efter denna kurs är det bara en MCC (Multi Crew Cooperation) kurs som behövs innan du är behörig att söka jobb på flygbolag enligt EASA (European Aviation Safety Agency) standard.

Läs mer om CPL/ME/IR

Kombination ATPL-teori & CPL/ME/IR

Det finns två stora fördelar med att läsa både ATPL teorin och CPL/ME/IR hos oss; den ena är att vi drar av kostnaden för ATPL-teorin – vilket är en avgift på 39 000 SEK som du slipper. Den andra är att du kan påbörja modulen CPL/ME/IR redan under slutet av din ATPL-teori, vilket gör att du kan minska din totala utbildningstid.

Läs mer om kombination ATPL-teori & CPL/ME/IR

ATPL(A) teori

ATPL-teorin är beräknad på 39 veckor studier på semi-distans. Klassrumsundervisning varvas med distansstudier över skolans utbildningsplattform DLS (distance learning system). Det finns möjlighet att förlänga kursen om heltidsstudier inte passar dig under hela kursens gång.

Läs mer om ATPL(A) teori

MCC

MCC kursen är den sista modulen i en utbildning till trafikflygare. Kursen är till för att öka dina kunskaper och förmågor gällande den mänskliga faktorn. Du får lära dig hur du som pilot på ett effektivt och kontrollerat sätt kommunicerar i cockpit.

Läs mer om MCC

Helikopter

Commercial Pilot License

CPL(H) kursen ger dig ett Commercial Pilot License för helikopter. Utbildningen sker på vår bas i Västerås och är nästa steg i din karriär om du redan har ett PPL(H) certifikat sedan tidigare. 

Läs mer om CPL(H)

ATPL(H)/IR Teori

Om du har ett private pilot license för helikopter - PPL(H) - är detta nästa steg om du vill satsa på en karriär som helikopterpilot. 

Läs mer om ATPL(H)/IR Teori