<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1538207209772412&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

ATPL (A) Teori

ATPL-teorin är beräknad på 39 veckor studier på semi-distans. Klassrumsundervisning varvas med distansstudier över skolans utbildningsplattform DLS (distance learning system).

Det finns möjlighet att förlänga kursen om heltidsstudier inte passar dig under hela kursens gång.

Klassrumsundervisningen uppgår till 109 timmar och utöver detta tillkommer många timmar självstudier. Genom DLS har eleverna alltid tillgång till instruktörer för att få hjälp under kursens gång och där finns även mycket material och instruktioner att tillgå hemifrån.

APPLY NOW

Kursupplägg

Studierna är uppdelade i tre faser. Varje fas inleds med en introduktionsvecka som sedan följs av hemstudier via DLS, en refresh-vecka i skolans lokaler och till sist ett avslutande prov.

Fas-schema:

  • Klassrumsstudier; introduktionsvecka (1 vecka)
  • Hemstudier; DLS och CBT* (7-9 veckor)
  • Klassrumsstudier; refreshvecka (1 vecka)
  • Hemstudier; provförberedelser (1 vecka)
  • Skolprov och myndighetsprov (2 veckor)

Introduktion- och refreshveckan innefattar klassrumsundervisning under 2-4 hela dagar, ibland även lördagar och söndagar. Provveckorna innefattar generellt två provdagar vardera. Ett skolprov per ämne ingår samt ett omprov om så krävs. Detaljschema distribueras via DLS till kursanmälda.

*Computer Based Training

Litteratur
Du ansvarar själv för att införskaffa kurslitteraturen som består av Oxfords ATPL-böcker. Materialet är av hög kvalitet och består av både böcker och CBT (Computer Based Training).

Teoripaketet består av följande:

• Oxford ATPL-teoriböcker, 14 band
• EASA ATPL Exam Preparation CD

Du beställer enklast dina böcker hos KSAB Pilotshop 

CSN-möjligheter

Utbildningen är CSN-berättigad.

Sista ansökningsdatum

En månad innan kursstart

APPLY NOW