<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1538207209772412&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Medicinska Krav 

I blogginlägget Medicinska krav för piloter hittar du mer information om vilka krav som ställs på piloters hälsa. 

 

Hur bokar jag utvärdering för EASA Medical Class 1?

EASA Medical Class 1 utförs av legitimerade flygläkare. Godkända flygläkare är följande;

Flyg- och Dykmedicinskt Centrum (Sabbatsberg Närsjukhus, Stockholm)

Flygmedicinskt Centrum – FMC (Malmö, Sweden)

För Professional Pilot Program (PPP) och First Officer Program (FOP):

Ett godkänt intyg måste vara oss tillhanda innan kursstart. Intyget innebär kostnader för den sökande (ca 8000 SEK), därför rekommenderar vi att detta test genomförs efter ett positivt antagningsbesked.

För YH-Integrerad Trafikflygarutbildning:

Ett godkänt intyg måste bifogas med din ansökan för att ansökningen ska vara komplett. Detta är ett krav från Myndigheten för Yrkeshögskolan och gäller enbart vid ansökningar till YH-Integrerad Trafikflygarutbildning. 

För att klara en Medical Class 1 måste du vara fullt frisk. Vanliga frågor och svar rörande denna undersökning (bland annat om synfel, glasögon, färgblindhet, sjukdomar mm) hittar du längre ner på denna sida.

Får man ha glasögon – om ja, vart går gränsen för synfel?

Man får ha glasögon. Synskärpan med eller utan korrektion (glasögon eller linser) skall vara 0,7 eller bättre för varje öga och samsynen skall vara 1,0 eller bättre. Man får ej överstiga +5 eller -6 Dioptrier eller astigmatisk överstigande 2 Dioptrier.

Får man ha genomgått laserkirurgi?

Laserkirurgi av hornhinnan utgör hinder. Sökanden kan dock godkännas efter särskild bedömning av Transportstyrelsen. Följ länken för att läsa mer om kraven.

Kan man vara färgblind & klara medicinska undersökningen?

Det kan bero på i vilken utsträckning man är färgblind. Ishiaras testet måste klaras av. Vid osäkerhet kan ett Lanternprov användas. Kontakta flygläkare för mer information.

Allergi/Astma, Blir man godkänd om man har allergi och/eller astma?

Sökande med betydande nedsättning i lungfunktionen ska bedömas som olämplig. Kronisk obstruktiv lungsjukdom(KOL) utgör hinder. Sökande med återkommande astmaattacker ska bedömas som olämplig. Pollenallergi under kontroll utgör i allmänhet inget hinder.

Hjärta/Tryck ,Jag har högt/lågt blodtryck. Får jag ha det vid undersökningen?

Om blodtrycket överstiger 160/95 vid upprepade mätningar så klassas man som olämplig som pilot. Vissa typer av blodtrycksmediciner är tillåtna. Lågt blodtryck som ger symptom i form av att det till exempel svartnar för ögonen då han/hon reser sig, eller svimning, innebär att personen bedöms vara olämplig som pilot.

Du får inte ha några som helst hjärtfel!

Vikt/Längd, Finns det max. respektive min. för vikt och längd som trafikflygare?

Det finns ingen specifik gräns för vad som är för långt eller för kort för en pilot. Vi kan bara besvara huruvida din längd är ett problem eller inte om du kommer och besöker oss och provsitter ett flygplan. Du skall ha tillräcklig sitthöjd, arm- och benlängd samt muskelstyrka för att på ett säkert sätt kunna arbeta som pilot.

Max BMI för att arbeta som pilot är 35. Du kan räkna ut ditt BMI genom att ta din vikt i kilo delat med din längd i meter i kvadrat

Vad gör att man INTE blir godkänd på den medicinska utvärderingen?

  • Sömnapné syndrom
  • Yrsel/balansrubbning
  • Diagnostiserad epilepsi
  • Diagnostiserad migrän
  • Insulinbehandlad sockersjuka
  • Behandlas med psykiatrisk medicinering