<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1538207209772412&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Allmänt

Varför är ett integrerat program bättre än modul?

Integrerade program varvar den teoretiska undervisningen med den praktiska undervisningen, vilket både skapar en bättre helhetsbild och gör att utbildningen blir mer tidseffektiv. Integrerade program är alltså bättre än modul på det viset att de ökar elevens förståelse för teorin och den praktiska flygningen avsevärt då kunskapen från de två delarna går att knyta an bättre, samt att integrerade program är utformade så att utbildningen blir mer tidseffektiv och klaras av på endast 18 månader. Integrerade program innefattar även fler instruktörsledda lektioner i flygplanet.

Vilka certifikat behöver jag för att flyga kommersiellt i Europa?

Du behöver följande certifikat och ratings:
  • CPL – Commercial Pilot License
  • ATPL-Teori
  • ME – Multi Engine Rating
  • IR – Instrument Rating
  • MCC – Multi crew cooperation

Vad är en typerating?

En typerating kallas även en typinflygning på svenska och är en kurs där man lär sig hur man flyger en viss flygplanstyp.

Efter utbildningen hos SAA så har du grundutbildningen som ger dig möjligheten att söka jobb som pilot på olika flygbolag. När du får en anställning och vet vilken typ av flygplan du ska flyga behöver du dock ytterligare en kurs för just det specifika flygplanet. Det kallas för en typerating, eller typinflygning.

Om man jämför det med körkort för bil så kan du se det som att du först tar ditt körkort. Sedan vill du köra en Volvo, då behöver du göra ytterligare en kurs för att få köra just en Volvo. Efter ett par år byter du bil till en Mazda.

Då behöver du göra en kurs för att få köra en Mazda. Det är flygbolaget som anställer som även genomför typeratingen där man samtidigt lär sig flygbolagets Standard Operating Procedures (SOP).

En typerating inkluderar både teori och praktisk flygning på flygplanstypen och tar ungefär 6 månader (detta kan variera beroende på flygplanstyp och bolaget).

Med andra ord är du kvalificerat för att göra en typerating på vilket flygplan som helst efter att du har genomfört en av våra integrerade utbildningar.

Vilken flygplanstyp du gör din typerating på beror på din arbetsgivare och vilken flygplanstyp dom opererar/behöver piloter till.

Är utbildningen på engelska eller på svenska?

Lektioner, briefingar och flyglektioner kan hållas både på svenska och engelska beroende på vilket program du går. Allt tryckt material så som textböcker, manualer, checklistor och prov är dock på engelska.