<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1538207209772412&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

CSN

Är utbildningen godkänd för CSN?

Följande av våra utbildningar är godkända av CSN:

Om du läser First Officer Program eller Professional Pilot Program så kan du även ansöka hos CSN om merkostnadslån för delar av kursavgiften. Ska du börja Professional Pilot Program har du även möjlighet att ansöka om merkostnadslån för exempelvis flygbiljetten till USA och certifikatavgifter till transportstyrelsen.

Läs mer om vad som gäller för CSN lån för;

Med hjälp av vår CSN-Kalkylator kan du också uppskatta hur mycket studiemedel du har möjlighet till:

CSN-kalkylator

Erbjuder SAA stipendier?

Nej, SAA förmedlar inga egna stipendier, dock finns det ett flertal resurser online där du på egen han kan undersöka dina stipendiemöjligheter:

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Global Grant Databas

Stipendier.se

Stipendiehandboken