<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1538207209772412&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

CSN

Är utbildningen godkänd för CSN?

Följande av våra utbildningar är godkända av CSN:

Om du läser First Officer Program eller Professional Pilot Program så kan du även ansöka hos CSN om merkostnadslån för delar av kursavgiften. Ska du börja Professional Pilot Program har du även möjlighet att ansöka om merkostnadslån för exempelvis flygbiljetten till USA och certifikatavgifter till transportstyrelsen.

Läs mer om vad som gäller för CSN lån för;