<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1538207209772412&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

CSN / Finansiering

Är utbildningen godkänd för CSN?

Följande av våra utbildningar är godkända av CSN:

Om du läser First Officer Program eller Professional Pilot Program så kan du även ansöka hos CSN om merkostnadslån för delar av kursavgiften. Ska du börja Professional Pilot Program har du även möjlighet att ansöka om merkostnadslån för exempelvis flygbiljetten till USA och certifikatavgifter till transportstyrelsen.

Läs mer om vad som gäller för CSN lån för;

Med hjälp av vår CSN-Kalkylator kan du också uppskatta hur mycket studiemedel du har möjlighet till.

OBS! Ändrade CSN regler för studiestöd efter juni 2018. Ansök om CSN stöd innan 1:a maj. Läs mer här.

CSN-kalkylator

Erbjuder SAA finansiering?

Du kan ansöka om studielån hos Nordea Sverige om du är svensk och läser en av våra integrerade flygutbildningar. 

Nordea kommer att erbjuda två finansieringslösningar:

 1. Finansiering via Privatlån:
  • Lån utan säkerhet
  • Lånebelopp upp till 350 000 SEK, med en återbetalningstid på upp till 12 år
  • Valfritt intervall för betalning av ränta och amortering (månadsvis, kvartalsvis eller årsvis)
  • Per 2018-03-17* erbjudar Nordea räntor från 4,85%-7,30% beroende på dit engagement i Nordea

 2. Finansiering via Bolån:
  • Lån med säkerhet i bostad
  • Belåning upp till 85% av bostadens marknadsvärde, och en återbetalningstid på upp till 50 år
  • Räntor kan erbjudas med olika bindingstider, från 3 månader till 8 år
  • Per 2018-03-07* erbjudar Nordea räntor från 1,99%-3,35% beroende på bindingstid

*Räntan är rörlig och rändras om Nordea ändrar sin utlåningsränta. Aktuella priser och vilkor hittar du på Nordeas hemsida.

Det finns också möjlighet att kombinera ovanstående lånetyper. 

Notera att du måste ha ett antagningsbesked från vår skola innan du kan ansöka om ett lån hos Nordea.

Alla ansökningar genomgår sedvanlig kreditprövning, med fri prövningsrätt på varje ansökan. Det innefattar bland annat en kreditupplysning från Upplysningscentralen (UC), samt en utvärdering av låntagarens återbetalningsförmågan.

Om du inte har en tilsvidareanställning med indkomst kommer medlåntagare att behövas för att säkerställa återbetalningsförmågan.

Infographic Financial Application (1)

Erbjuder SAA stipendier?

Nej, SAA förmedlar inga egna stipendier, dock finns det ett flertal resurser online där du på egen han kan undersöka dina stipendiemöjligheter:

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Global Grant Databas

Stipendier.se

Stipendiehandboken