<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1538207209772412&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Pilot Aptitude Test

För att söka en flygutbildning på SAA behöver du bli godkänd på ett Pilot Aptitude Test

Dessa tester kan endast göras när du har ett slutbetyg från gymnasiet.

Pilot Aptitude Test del 1 utförs i anslutning till en av våra Pilot Open Days eller under en av våra testdagar. Går du vidare till del 2 utförs dessa av flygpsykologer i Västerås, Stockholm eller Oslo. 

Första delen är datorbaserad och kostar 1000 SEK. Blir du godkänd på denna del kan du göra andra delen av PAT för 5000 SEK,  en avgift du får tillbaka om du blir antagen till Professional Pilot Program eller First Officer Program. 

Dessa tester kan användas i din ansökan till Professional Pilot Program, First Officer Program Sverige och modulära program CPL/ME/IR och Flyginstruktörutbildning (FI), men kan inte användas för att söka YH-utbildningen.  Information om hur du bokar tester för YH-utbildning hittar du här.

 

Vill du anmäla dig till Pilot Apitude Test hos oss?

Tryck på knappen nedan för att se en översikt över kommande testdatum och för att anmäla dig till Pilot Aptitude Test. Anmälan till Pilot Apitude test

Medtages till testningen:

  • Slutbetyg från gymnasiet
  • ID handling

Tider för det flygpsykologiska lämplighetstestet

Första delen av det flygpsykologiska lämplighetstestet finns att göra i anslutning till de informationsdagar vi håller (Pilot Open Days). 

Testerna äger rum mellan 8.00 – 12.00. 

Bokar du in dig för flygpsykologiskt lämplighetstest under en informationsdag är det på grund av tidsbegränsning inte möjligt att boka provflygning samma dag.

Har du inte möjlighet att närvara under en av våra informationsdagar håller vi även extra testdagar på plats i Västerås.

Anmälan till Pilot Apitude test

Om du tar dig vidare från Pilot Aptitude Test del 1 - Bokar vi in dig på del två av testerna vid nästa tillgängliga datum. Del två äger rum i Västerås i skolans lokaler på Hässlögatan 2F. 

Om du har frågor gällande Pilot Aptitude Test, maila info@bfsaa.se med "Pilot Aptitude Test" i ämnesraden för mer information.

Vad testar man under en Pilot Aptitude Test?

Pilot Aptitude Test på SAA är uppdelat i två delar

Det är Pilot Aptitude Test del 1 man kan göra på våra informationsdagar (Pilot Open Day) eller testdagar. Klarar man del 1 kan man boka in sig på del 2 av Pilot Aptitude Test som genomförs i Stockholm, Västerås eller Oslo. 

Följande kapaciteter testas på Pilot Aptitude Test;

Del 1 - 100 EUR

Del 1 tar ca 2,5 timme att utföra och testar följande kapaciteter:

• Logisk förmåga

• Perceptuella kapacitet (noggrannhet och snabbhet)

• Spatialitet (rumsuppfattning)

• Minnesförmåga

• Teknisk/mekanisk förståelse

• Simultankapacitet

• Stresstålighet

• Huvudräkning

Del 2 - 5000 SEK*

• Intervju med en legitimerad flygpsykolog (här testas bland annat motivation, karaktär och attityd. Samt vissa tekniska element baserad på resultat från del 1)

Del 2 av det flygpsykologiska lämplighetstestet går att boka in sig på när man blivit godkänd på första delen av testet. Testet tar ungefär två timmar.

*Priset för testet är 5000 SEK och återfås i form av reducerat kurspris om man börjar First Officer Program eller Professional Pilot Program hos oss.

Vilka program kan jag använda Pilot Aptitude Test för att söka till?

Pilot Aptitude Test kan användas för att ansöka till följande program:

Integrerade program:

  • Professional Pilot Program
  • First Officer Program

Modulära program:

  • CPL/ME/IR (A)
  • CPL (H)
  • Flyginstruktörsutbildning (FI)

Du kan INTE använda Pilot Aptitude Test för att ansöka till YH Integrerad Trafikflygarutbildning. Då det krävs en Anpassad Flygpsykologisk Lämplighetsbedömning för detta. Om du vill boka en Anpassad Flygpsykologisk Lämplighetsbedömning hittar du mer information under Vanliga frågor - YH Utbildning.

Hur många gånger kan jag göra testet?

Om du inte får godkänd resultat första gången du gör testet kan du prova igen tidigast 6 månader senare. 

Går det inte vägen på andra försöket kan man prova igen en tredje gång. Man måste vänta minimum 6 månader mellan varje gång man gör testet. 

Man får maximalt göra testet 3 gånger.

Hur länge är testet giltigt?

När man gör Pilot Aptitude Test hos SAA delas testet upp i två delar. Pilot Aptitude Test del 1 kan bokas på alla våra informationsdagar (begränsade platser) eller när vi håller extra testdagar i Västerås. 

Tar man sig igenom del 1 måste man genomföra del 2 inom 6 månader för att få ett fullständigt intyg. Väntar man mer än 6 månader måste man göra om del 1. 

När båda delarna är genomförda med godkänd resultat är testet giltigt i 3 år. Det kan därför vara en bra idé att vara ute i god tid när man gör testet. 

Behöver du övernatta i Västerås i samband med testningen?

Behöver du övernattning i Västerås när du kommer hit för att testa dig? Se boendealternativ under fliken ”Boende”.

 Har du inte möjlighet att göra det flygpsykologiska lämplighetstestet hos oss?

Har du inte möjlighet att göra det flygpsykologiska lämplighetstestet hos oss finns det möjlighet att göra testet direkt hos flygpsykologerna. Notera att testet då inte är uppdelat i två delar. Priset för testet är ca 6000 SEK och återfås inte i form av reducerat kurspris om du börjar en utbildning hos oss. Det går dock bra att söka till våra utbildningar med godkänt test från något av dessa center.

I Sverige finns följande godkända flygpsykologer:

SIAP utför testning i Stockholm

Interpersona utför tester i Stockholm

Skandinavisk Flygpsykologi - Är verksamma i hela Sverige

FMC utför testning i Malmö

I övriga Europa finns följande:

Graf Consulting(Bern, Schweiz)

Kan jag förbereda mig inför testet?

Det korta svaret är ja – på samma sätt som du kan träna kroppen kan du också träna hjärnan, göra den bättre, starkare och snabbare.

Om du vill lära dig mer om hur man kan förbereda sig för ett Pilot Aptitude Test  - se till att ladda ner vår Pilot Aptitude Test - guide, genom att klicka här nedanför.

New Call-to-action