<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1538207209772412&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

YH-utbildning

När kan jag söka till utbildningen?

Ansökan är öppen mellan 1:a augusti och 30:e september. Alla aktuella datum finns på respektive utbildningssida.

Måste jag ha gjort Medical Class 1 undersökning innan jag ansöker?

Ja, enligt nya bestämmelser krävs det att du gör en Medical Class 1 undersökning innan du ansöker till YH Integrerad Trafikflygarutbildning. En kopia på ditt medicinska intyg måste därför bifogas med din ansökan för att den ska vara komplett.

EASA Medical Class 1 utförs av legitimerade flygläkare. Godkända flygläkare är följande;

Flyg- och Dykmedicinskt Centrum (Sabbatsberg Närsjukhus, Stockholm)

Flygmedicinskt Centrum – FMC (Malmö, Sweden)

Om du redan ahr ett Medical Class 1 sedan tidigare måste du se till att det är uppdaterat. Ett renewal görs årligen hos en godkänd flygläkare.

Hur bokar jag ett anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest?

Ett av förkunskapskraven för att ansöka till YH Integrerad Trafikflygarutbildning är att ha genomförd en Anpassat Flygpsykologiskt lämplighetstest. Priset för testet är ca 6000 SEK. 

I Sverige finns följande flygpsykologer som är godkända för att genomföra Anpassat Flygpsykologiskt lämplighetstest för SAA;s YH Integrerade Trafikflygarutbildning:

SIAP utför testning i Stockholm

Interpersona utför tester i Västerås

Skandinavisk Flygpsykologi - Är verksamma i hela Sverige

FMC utför testning i Malmö

Kan jag komma in på utbildningen bara jag har läst upp mina betyg till kursstarten?

Nej. Alla förkunskapskrav måste vara uppfyllda och SAA tillhanda senast 30 september.

Kan jag skicka in utskrifter från antagning.se eller liknande för att styrka mina förkunskapskrav?

Nej. SAA måste få in kopior på originalbetyg och intyg från UHR. Originalhandlingar krävs vid en eventuell intervju hos SAA.

Jag har utländska betyg. Kan jag söka med dessa?

Vid utländska betyg måste UHR, Universitets- och Högskolerådet, göra en bedömning. Detta utlåtande skall vara SAA tillhanda senast den 30 september.

Vad menas med Anpassat Flygpsykologiskt Lämplighetstest?

Det anpassade flygpsykologiska lämplighetstestet är ett speciellt anpassat psykologtest för YH utbildningar. På detta test kan du endast få utlåtande Godkänd eller Icke godkänd.

Hur och när får jag besked om min ansökan?

SAA sköter all korrespondens med sökande via e-post. Ett bekräftelsemail går ut när ansökan är mottagen. E-mail skickas sedan ut med resultat enligt de datum som är listat under respektive utbildning på hemsidan.

Vad har tidigare snitt varit för att komma vidare i urvalet?

Nytt från ansökningsomgången för 2017 och framåt är att det kommer göras tester hos SAA för YH-utbildningen. Dessa testdagar kommer att genomföras i oktober varje år och är särkskilda testdagar för YH. 

Vad är det för skillnad mellan Professional Pilot Program & Integrerad Trafikflygarutbildning-YH?

Professional Pilot Program är vårt självfinansierade program där 12 månader av programmet är förlagda i USA. Här måste du själv kunna finansiera kursavgiften. Den Integrerade Trafikflygarutbildningen är en Yrkeshögskoleutbildning och är statligt finansierad. Denna utbildning bedrivs enbart i Sverige.

Jag var inte så motiverad under gymnasietiden och har därför ett lågt betygssnitt. Är det möjligt för mig att komma in på YH-utbildningen?

Ja, så länge du har godkänd slutbetyg från gymnasiet och minimum godkänd i ämnen:

  • Fysik A / Fysik 1a
  • Engelska B / Engelska 6
  • Matematik B / Matematik 2b

Kommer du att kallas till SAA för vidare tester. Observera att du inte kan anmäla dig till tester på Pilot Open Day, då vi kommer att arrangera särskillda testdagar för YH-programmet i Västerås. 

Jag har läst naturkunskap i skolan. Ersätter detta en Fysik A/Fysik 1a kurs?

Nej. Du måste ha läst och fått godkänt betyg i fysikkursen.

Jag hann inte göra mitt anpassade flygpsykologiska lämplighetstest innan sista ansökningsdag. Kunde jag komplettera med detta vid senare tillfälle?

Nej, tyvärr. Alla förkunskapskrav måste vara SAA tillhanda sista ansökningsdagen. Ditt lämplighetstest är giltigt i 3 år, vilket gör att du kan söka till SAA flera år med samma intyg.

Mitt anpassade flygpsykologiska lämplighetstest går ut innan kursstart. Måste jag göra ett nytt?

Testet måste vara giltigt under hela urvalsprocessen.

På vissa ställen står det att flygutbildningen tar 18 månader, och på andra ställen att YH-utbildningen tar 2 år att genomföra. Vilket är rätt?

Båda påståenden är sanna. Själva flyg-och teoriutbildningen tar 18 månader. Omedelbart därefter genomförs 6 månaders praktik, Lärande I Arbete (LIA). Yrkeshögskoleutbildningen är klar först då LIA är genomförd, det vill säga efter totalt 2 år.

Är utbildningen CSN berättigad?

Ja.